U bent hier:

Straten-Volleybal-Toernooi

DEELNAMEREGELS

 • Inschrijven kan alleen door middel van het inschrijfformulier dat via website is te downloaden (deze dient vóór de op het formulier vermelde datum terug te worden gemaild naar volleybal@wijkverenigingooginal.nl). Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 • Deelname is volledig voor eigen risico.
 • Het bestuur is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel van welke aard dan ook en/of verloren, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen en/of gevolgschade van welke aard dan ook die hieruit kan ontstaan.
 • Iedere deelnemer/teamlid moet lid zijn van Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al.
 • Nieuwe leden moeten hun lidmaatschapsgeld vóór aanvang van het toernooi overgemaakt hebben.
 • Teams moeten bestaan uit minimaal twee vrouwen en voor ¾ uit spelers uit de opgegeven straat of aangrenzende huizenblokken (straal 50 tot 100 meter) komen. Een team in een andere samenstelling dan een straat is mogelijk in overleg met het bestuur (b.v. een jongeren-, verenigings- of ondernemersteam).
 • Minimum leeftijd voor deelname is 15 jaar.
 • De kosten voor deelname bedragen € 25,- per team en dienen bij het melden op de wedstrijddag te worden voldaan.
 • De winnaar van vorig jaar is verzekerd van deelname.
 • De teams zijn vrij in de keuze voor shirts. De mooiste outfit van de dag verdient een bijzondere prijs.
 • Ieder team stelt scheidsrechters beschikbaar.
 • Van alle teams wordt hulp verwacht bij de opbouw, zaterdagochtend 8:30 uur.
 • Teamcaptains ontvangen de week voor het toernooi het wedstrijdschema (incl. rooster scheidsrechters).

SPELREGELS

 • Er moeten te allen tijde 2 vrouwen in het veld aan het spel deelnemen.
 • Er mag niet bovenhands geserveerd worden.
 • Een service die via het net binnen de lijnen valt, is geldig.
 • Wedstrijden bestaan uit twee helften.
 • Wisselen van speelhelft en einde wedstrijd wordt aangegeven door wedstrijdleiding.
 • Er wordt gespeeld volgens het Rally Point Systeem.
 • Bij alle poulewedstrijden wordt per helft geteld, waardoor per helft 2 punten zijn te verdelen.
 • Bij gelijke stand in de poules:
  • Is als eerste het onderlinge resultaat bepalend.
  • Zijn vervolgens alle in de poule wedstrijden gescoorde punten bepalend.
  • Zijn vervolgens alle in de poule wedstrijden tegen gekregen punten bepalend.
 • Indien deze telling nog steeds een gelijke stand oplevert, wordt er om 2 gewonnen sets van 5 punten gespeeld (twee punten verschil).
 • De halve finale gaat om 2 sets van 15 punten; indien gelijk, wordt er een 3e set gespeeld tot 10 punten (twee punten verschil).
 • De finale gaat om 2 sets van 25 punten, indien gelijk, wordt er een 3e set gespeeld tot 15 punten (twee punten verschil).
 • De scheidsrechter heeft te allen tijde de beslissende stem.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de scheidsrechter.