U bent hier:

Lid worden

Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven

Per gezin/huishouden betaal je slechts één keer contributie voor het lidmaatschap van de Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al. Daarom verzoeken wij je ook de naam van uw partner / huisgenoot te vermelden.

Partner/huisgenoot


Automatische incasso

De wijkvereniging is voor automatische incasso en vraagt je akkoord te gaan met de inning van de contributie door middel van automatische incasso. Hiermee help je alle vrijwilligers van de wijkvereniging enorm, want zo hebben wij meer tijd en energie over voor het organiseren van activiteiten.

Ik machtig hierbij de Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al om de jaarlijkse contributie (€22,- per gezin/huishouden per jaar) automatisch af te schrijven van mijn bankrekeningnummer. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Je kunt de automatische incasso te allen tijde stoppen door dit aan te geven in een e-mail aan ledenadmin@wijkverenigingooginal.nl

Wil je af en toe een steentje bijdragen?

Zonder vrijwilligers geen wijkvereniging en geen activiteiten. Door het onderstaande aan te vinken geef je aan zo nu en dan een steentje te willen bijdragen, denk aan 1,5 uur tijdens een activiteit. Je verplicht je nog tot niets. We nemen altijd vooraf contact op en overleggen over de mogelijkheden.